2012. január 5., csütörtök

A legmagasabb pont, amelyben
igazság és szabadság egybeesik: Isten.
Ezért az ember Istenben találhatja meg
mindkettőnek a teljességét. Istent megtalálni
annyi, mint megtalálni a szabadságot
és megtalálni az igazságot.
Igazság és szabadság kap -
csolata annyira erős, hogy arra a kérdésre,
mi az igazság, nyugodt lélekkel mondhatom:
az, ami szabaddá tesz. Igazság az,
ami az embert magasabb szabadságfokok
felé vezérli. Ami ugyanis fokozza az ember
rabságát, az nem lehet az igazság.
Akárhogyan is nézem, a szabadság végső
soron vallási fogalom.
A rend legmagasabb, de már renden túli
pontja a szabadság. A szabadság annak fel -
ismerése, hogy a lét isteni törvénye tö -
kéletes összhangban van az ember leg -
végső lényegével. Itt fordul át a rend világa
a szabadságéba. A törvény és a próféták
eddig a pontig tartottak. Innen azonban
már Isten országának örömhíre terjed.
(buji ferenc)