2011. április 24., vasárnap

macesz

A széder esti ünneplés előjátéka a páskának, húsvétnak. Itt minden étel egyértelmű szimbolikus jelentése - kivéve a Afikomen utóétel/dessert
Pészah kezdődik a széder, ünneplésével kultikus élelmiszer elrelytésével, ahol különböző jelképes cselekedetekkel emlékeznek az Egyiptomból való kivonulásra. Sós víz emlékeztet a könnyhullatásra, a csípős torma az egyiptomi szenvedésre, a barna gyümölcshús vályogtégla vetésre és a csontos sült az áldozati bárányra. központi jelentése van a kovásztalan tésztából sült vékony macesznak. A meglepetés szerü egyiptomi kivonuláskor nem volt idő, rendes kenyeret keleszteni és megsütni azt.
A széder estén három macesz van az asztalon. A mai rend és szertartás, a Haggadah, előírja, hogy miután néhány kezdeti cselekedet után az apa a család vegye ki a középső maceszt,törje meg és rejtse el a nagyobb részét a szobában. Ezt követően, az ünnep folytatódik történetek és szimbolikus cselekvések, míg végre elfogyasztják a vacsorát. Az étkezés után az afikománnak nevezett eldugott maceszdarabot megkeresik és szétosztják egymásközt és megeszik.
A rejtvély
Ha megkérdezünk egy vallásos zsidót, miért van ott három macesz, rendesen a következő választ kapjuk: a három ősatyát jelzik:Ábrahámot,Izsákot és Jákobot: Vagy a zsidó nép három részét jelentik. a papokat kohénitákat, a templomi szolgákat a levitákat, és a híveket magát a nemzetségeket.
Messiáshívő zsidók a három maceszt Istennel, az Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel magyarázzák. A középső macesz ábrázolja Jézust, aki meghalt, eltemették, és feltámadt a sírból. Hogy a macesz ma olyan, hogy tűhegynyi lyukak vannak rajta és olyan csíkok, mint egy verés nyomai,akit büneink szúrtak által és sebei gyógyulásunk(Ézsaiás 53:5) . Azt mondhatjuk rá,hogy egy fantáziadús értelmezés. De a tény az, hogy a jelentése a afikoman nem világos. A szóra nem utal, se a ó vagy az új Testamentum. Úgy tűnik, csak a Misnában, a gyűjtemény a rabbinikus tanítások, amelyek összefoglalása a harmadik században. A tudósok többsége egyetért abban, hogy a szó görög eredetű afikoman. Évszázadokon keresztül uralta az értelmezések "desszert" vagy az "ünnepi dal" 1966-ig, a zsidó tudós, David Daube arra a következtetésre jutott, hogy az eljövendőt jelenti és a Messiásra vonatkozik. Daube nézete szerint, ez a középső macesz volt az amit Jézus a szent vacsora szerzésekor szétosztott tanítványainak. Amikor Jézus azt mondta: "Ez az én testem", egy meglévő hagyományhoz kapcsolódott, amely közepső maceszt az eljövendőmessiás jelképének látta. Daube azt gyanította, hogy a jelentése a afikoman elveszett, vagy akár tudatosan, vagy egyenesen szándékosan nyomták el és magyarázták másképp. Ennek oka az lehet, hogy Jézus és tanítványai is tartották a hagyományt, hogy a vacsoránál a kenyeret a messiás testének értették. Ez arra indította rabbinikus judaizmust, hogy módosítsa az afikoman értelmezését és ettől elhatárolodjanak. De a keresztény egyház zsidó gyökerei voltak elhagyni kényszerült, hogy alig ismert, hogy az úrvacsora része volt a húsvéti liturgia. Azonban nem világos, mikor és hogyan a hagyomány a széder volt afikoman.
A jövő a Felső
A mai napig, része a széder, a szempontból várja a következő Messiás. A hagyományos helyet Illés mentesen kell tartani, az előfutára a Messiás. Végén az étkezés, a gyermekek kerülnek a bejárati ajtót, hogy folyamatosan keresi az Illés. Ez szorosan összefügg a messianisztikus várakozás valószínűleg szintén gyakori a Jézus idejében a zsidó nép. Abban az időben ő volt kapcsolódik a reményben, hogy a Messiás népét igája alól a római uralom.
Mi keresztények ünneplik ma, mint közösség, volt egy kis része a széder. Jézus fogta a Afikomen, korábban tört már, és szétosztotta a tanítványoknak. Emlékszünk, hogy a Jézus testét, hogy megtört. A kenyér, hanem pont nekünk általában a Messiást, aki már eljött, és ismét el fog jönni.
A széder estén négy kupát isznak ki: a megszentelés kelyhét,az itélet kelyhét, a megváltásét és a magasztaló hálaadásét. A harmadik kehelynél Jézus a bort az Ő vérének nevezte, mely a büneink bocsánatáért lesz kiontva imádkozzunk az ünnepségen az Eucharisztia a zsidó népnek, hogy felismerik, hogy a Messiás előrejelzése szerint a próféták már eljött