2013. július 4., csütörtök

ferencre várva

enciklia helyett

sokan kérdik mi a különbség a hitközségek ünnepnapjai és a kerestyén templomba járás közt.
erre gyorsan kijelentem a mise az eukharisztia felmutatása, míg a protestans templomokban az ige hírdetése. jól látják ez is egy ellentmondás. gyorsan felfedjük a kettősséget, -ezt cselekedjétek valahányszor emlékezetemre összejöttök és másfelöl –menjetek és hirdessétek…mármint az evangéliumot, amely a kenyér és bor konsecratioja, ami olyan mint a real és a seculi, vagyis,                –a világ.
hogyan várják a messiást a zsidok itt a földön –izrael királyságát, és hogyan látják,az eljött –testé lett krisztust a hívők a filiákban, ez is különböző. és hogyan telnek mindennapjaik az eljövendő mennyei királyságig, ez a közös?
mi az ami felismerhető ma a jelenvaló, vagy világban-valóságukban.
a zsidó összetatozást a rabbiniákus hagyomány a koserság szabályai, jelképei,  egyfajta totalitás az örökévaló felé fordulásban, - mindenben és mindenkor való megfelelés és azt se  feledjük, hogy évenként ujra szövetségre lépnek vele, hogy itélete elött megálljanak. és hol élik meg ezt mind, -a családban házastárssal  és a gyerekekkel. asszimiliációjuk a társadalomba konform, és szekularizált, ugyanolyan gyakorlatias, mint sok mitzva. már nem látsz zsidó folklort, negyedet, majdhogynem materalista politika, és merkantilista gazdaság veszi öket körül, hisz a társadalomban, -ami már nem valens a közösséggel-, már bonyolultabb az örökkévalónak való megfeleltetés, nagyobb a partikuláris kicsi bünök rendszere.
és hogyan jelenik meg a hatalom a kiválasztotság a mindenható gyözedelmeskedése.
erre hivatottak mai fogyasztói, majd posztmodern információs strukturákkal támadni a gojokra a nem körülmetéltekre. hollywood így csapást mér a goj családokra filmjeiben a -divorce/60 ,-sex/70, -drugs/80, - violence /90 a money a gazdasági uniok bankoligarcháiként kifosztja és eladósítja a legyözhetetlen monky nemzedéket. megjelenik a gojok közt a depressio a suicid ösztön.
és vajon kik ezek a gojok?  már nem a földet  benépesítő  ufok ereklyéi , -hanem a másvalaki, az egzisztenciálé, a közöny, a kiátkozottak, a pestis népe, a senki az agresszió és intolarencia áldozata teljes holocaus.
a kerestyén kérügma jól körvanalozható a hit, remény, szeretet, nem megjeleníthető jelképeiből, ezen symbolika hermeneutikájából. a nem evilági hit, a testé letté –kenyéré, és büneink véréért –boré, a reményé, hogy eljön ujra a -mennyekországa, és szereteté az -egyetlen törvény.
ez mégse agnosztikust sejtet az örökkévaló totalista diktaturájával mely üldözi a kerestyén embereket.
tehát a rossz az emberektől való. sem az írás sem az ige nem magyarázza az elitista hegemoniát és a solidáris missios cselekedeteket.
mire van szüksége a kerestyén üdvösségnek ezekben az ídőkben, arra hogy újra a családja felé forduljon, megtapasztalja a gyülekezet összetartó és megsegítő erejét és isten dícsöségére munkáljon, ne a mammon hazug és gonosz világára.
számoljon le minden kegyes ábránddal és a solidarítással, legyen a felebarátja a hívő kerestyén testvéreinek és hagyja magára az örökkévaló minden más teremtményét és adjon kölcsönt a gyülekezetben, és tanuljon ott szeretetet, segítsen az övéin, ahogy pásztor tenné nyájával. feledje az evilági missios küldetését az oktatásban az egészségügyben, és kivált a politikai életet ne ítélje meg. ne a szegénység ellen harcoljon, de gyarapítsa hívő társa javait nem lelkiekben hisz ennek egyetlen jele, misztériuma az eucharisztia, ezért gyűljetek nevemben össze és örvendezzetek egymásnak, ahogy nekem örültök mikor eljövök hozzátok megint. nem a ti feladatok a keresztelés, az ítélet hanem az atyáé, aki engem küldött hitetek bizonyságára, hogy általa benne mind eggyé váljunk, örökkön és örökké.