2014. május 14., szerda

curriculum vitae

Curriculum vitae visszatekintő lelki érzete, summája az, hogy az otthonomon kívül
csekély időt tölthettem keresztyén közösségben, testvériségben. Minden társas kapcsolatomat az ateizmus stigmája bélyegezte és a gyülekezeti összetartozás nélkül is, egyedül hadakoztam a kétellyel kérdezők sokaságával, kődobáló élcei ellenére itt állok ötven évesen töretlenül, mégis az egyházi szolgálaton kívül, mai szlogennel élve gerilla teológusként, mert a papnövendéki életfelfogást kegyelemből kaptam és ezt senki el nem veheti, csak az  örökkévaló, akitől kaptam talentumom.
Az eleitől markánsan: lelkész családból származok, parókiában születtem, templomban növekedtem fel, és a nyilvánosság szerepvállalásaiból az oktatási intézményekben csak az utálatra, és a gyűlöletre emlékszem, mikor még azok a keresztények se rajzoltak halat maguk elé, akik ma média sztárként vallják Krisztus követését.
Később, amikor én kértem bebocsátást az igehirdetésre, az egyház feláldozott a néphadseregnek, politikailag megbízhatatlan honvédnak és  ez nem próbatétel volt, hanem egy akkori  alku része és ez tőlem távol állt és kiléptem. Évfolyamtársaim közül professzort és püspököt is választottak, ahogy szüleim körében is. Hozzájuk tartozok? Legyek az elveszett fekete bárány. Hol találom meg a szentek közösségét. Az áldozás spiritualizmusa, miért nem vezeti az egyházat processzushoz a világban.  Az evangéliumi összeesküvés elméletet reklámozva. Ma marketingnek nevezik ezt, ahol is a hívő nem a kázusok résztvevője, a templomba járó, hanem a gyülekezet testvére, segítője, sőt annak lakója, otthona, de nem mentsvára. Diakónus? Nem, a társadalmat legitimálja így, a kommunikatív aktusban.
Az egymást segítő közösség kommuniója, mint rendesen zsidóknál, muszlimoknál.
Végül is ez rekatolizáció-e, vagy az uj oikumené elöt állok-e ezt nem csattanóként hagyom a végére, hanem kérdésként, melyet talán Ferenc pápa sugall, de Krisztus keresztje siettet.
És miért pont most, mert felszabadít a rabszolga tévelygéseiből és itt az ideje, hogy a tanítványok közé lépjek, és hiszem, hogy erre hivatott lehetek, ha Isten is úgy akarja!