2010. május 25., kedd

fiokba dobott jegyzet

a beszéd mentális reprezentációja a memoriában
konstruál illetve értelmez szemantikailag
megértés online nem ad hoc történik
a megértés nem külső adatok feldolgozásából és értelmezéséből áll, hanem
belső kogniív reprezentációk és információk aktivizálásából és alkalmazásából is, ezt a kognitív előfeltétéelezést tekinthetjük
preszuppoziciós feltevéseknek.
információ az eseményről, szituációról vagy kontextusról, és a kognitív preszuppozíciókról együttesen jelentkezik a mentális reprezentációjakor
különböző információ mezők rugalmas kezelését nevezzük stratégiai feltevésnek
a beszéd megértésének folyamata társas kontextusban müködik ezt a funkcionalista feltevésnek nevezzük
egy történet elmondásában tehát a beszélő valamilyen társas aktusban vesz részt, egy beszédaktusban valaminek állításában, figyelmeztetésében, kérdésében, ohajtásában etc.
pragmatikus feldolgozási modell ahol is bizonyos kontextuális feltételek egyeznek a textuális tulajdonságokkal
interakcionalista feldolgozási modellben pedig , a nyelvhasználok felépítik a szituációban zajló verbális és nem verbális interakciok kognitív reprezentációját
beszéd reprezentációja a memoriában függ feltevéseitől a beszélő céljairól és mögöttes motivumaitól valamint összefügg saját céljaival és motivumaival is, mikor a történetre figyel.
beszéd résztvevőinek lehetnek külön is szerepeik, konvencióik, felcserélődhetnek a helyzetek is és más lehet stratégiájuk is
szituációs feltevés pedig a beszédaktusban előfeltevésként magában foglalhat általános normákat és értékeket, attitüdöket és konvenciokat a résztvevőkről és az interakciokról egy bizonyos helyzetben.